ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Featured

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังที่สอง กฎหมายนี้เริ่มใช้แน่นอน 1 มค.63 ช่วง 1 ตค-30 พย.2562 ทุกอบต. เทศบาล และทุกเขต  ออกสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตัวเองครับ ภาษีมรดก รับจากบุพการี คือบิดามารดาโอนให้ลูก  เสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท 5% น้อยกว่านั้น ยกเว้น สำหรับเรื่องบ้านพักอาศัย  ท่านใดมีบ้านเกินหนึ่งหลังที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของ หลังแรก เรียกว่าบ้านหลัก  ไม่ถึง 50 ล้านบาท ยกเว้น […]

มาตราการกระตุ้นอสังหา ลดภาษีการโอน ค่าจดจำนอง Featured

มาตราการกระตุ้นอสังหา ลดภาษีการโอน ค่าจดจำนอง วันนี้ (13 ต.ค.2558) มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ความช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งการผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อ การลดค่าธรรมเนียมการโอน และลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ประจำและผู้มีรายได้ปานกลางมีรายได้สุทธิ 30,000 บาทต่อเดือนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น มาตรการนี้จะเริ่มตั้งเเต่วันที่ 19 ต.ค.นี้ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ความช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทั้งมาตรการทางการเงินเเละการคลัง ส่วนเเรก ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี หรือสิ้นสุดเดือน ธ.ค.2559 ส่วนที่ […]