บ้านมือสอง Featured

บ้านมือสอง คือบ้านที่มีเจ้าของอยู่ก่อนแล้ว และได้ถูกขายหรือโอนสิทธิ์การถือครองให้กับผู้ซื้อใหม่ โดยบ้านมือสองมักจะมีอายุการใช้งานมากกว่าบ้านใหม่ และอาจมีประวัติการใช้งานมาก่อน ดังนั้น บ้านมือสองมักมีราคาถูกกว่าบ้านใหม่อย่างมีนัยสำคัญ การซื้อบ้านมือสองต้องพิจารณาความเสี่ยงเช่นเดียวกับการซื้อบ้านใหม่ โดยต้องตรวจสอบสภาพบ้านว่ามีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพมากน้อยแค่ไหน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืมเงิน ฯลฯ และตรวจสอบสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันการโดนโกงหรือเจ็บปวดใจในภายหลัง นอกจากนี้ การซื้อบ้านมือสองยังมีข้อดีอื่นๆ เช่น สามารถเจรจาต่อรองราคาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากบ้านมือสองมักมีผู้ขายหรือเจ้าของที่ต้องการขายเร่งด่วน นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของบ้านมือสองมักจะดีกว่าบ้านใหม่ และมักมีบริเวณจอดรถเพียงพอ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัย

มาตราการกระตุ้นอสังหา ลดภาษีการโอน ค่าจดจำนอง Featured

มาตราการกระตุ้นอสังหา ลดภาษีการโอน ค่าจดจำนอง วันนี้ (13 ต.ค.2558) มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ความช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งการผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อ การลดค่าธรรมเนียมการโอน และลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ประจำและผู้มีรายได้ปานกลางมีรายได้สุทธิ 30,000 บาทต่อเดือนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น มาตรการนี้จะเริ่มตั้งเเต่วันที่ 19 ต.ค.นี้ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ความช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทั้งมาตรการทางการเงินเเละการคลัง ส่วนเเรก ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี หรือสิ้นสุดเดือน ธ.ค.2559 ส่วนที่ […]