มาตราการกระตุ้นอสังหา

ลดภาษีการโอน ค่าจดจำนอง

วันนี้ (13 ต.ค.2558) มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ความช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งการผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อ การลดค่าธรรมเนียมการโอน และลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ประจำและผู้มีรายได้ปานกลางมีรายได้สุทธิ 30,000 บาทต่อเดือนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น มาตรการนี้จะเริ่มตั้งเเต่วันที่ 19 ต.ค.นี้

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ความช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทั้งมาตรการทางการเงินเเละการคลัง

ส่วนเเรก ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี หรือสิ้นสุดเดือน ธ.ค.2559

ส่วนที่ 2 ลดภาษีการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% ระยะเวลา 6 เดือน

และส่วนที่ 3 ผู้ที่ซื้อบ้านนำ 20% ของมูลค่าที่อยู่อาศัย ไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2559 เป็นต้นไป เเต่เฉพาะผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัยครั้งแรก

 

ยกตัวอย่าง ถ้ามีเงินเดือน 30,000บาท การคำนวณจะผ่อนปรนเกณฑ์ เเละเพิ่มความสามารถในการผ่อนชำระมากขึ้น ทำให้วงเงินการผ่อนต่องวดอยู่ในระดับที่ต่ำลง ซึ่งการกำหนดสัดส่วนรายได้ที่นำมาเป็นเกณฑ์คำนวณจาก 30% เป็น 50% ของรายได้ ซึ่งจะทำให้ซื้อบ้านที่ราคาเเพงขึ้นได้ตามเกณฑ์นี้ก็จะซื้อบ้านได้ถึงหลังละ 3 ล้านบาท จากเดิมที่ซื้อได้หลังละประมาณ 2 ล้านบาท แต่ยังคงระยะเวลาการปล่อยกู้สูงสุดไว้ที่ 30 ปี

 

ขณะที่การโอนเดิมจะต้องเสียภาษีการโอน 2% ก็จะต้องจ่าย 60,000บาท ตอนนี้เหลือ 0.01% จ่ายเพียง 300 บาท ค่าจดจำนองจาก 1% เดิมต้องจ่าย 30,000 บาท ตอนนี้จะจ่ายเพียง 300 บาท รวมแล้วจะประหยัดได้ถึง 84,000 บาท

มาตราการกระตุ้นอสังหา

มาตราการกระตุ้นอสังหา

Leave a Reply

Your email address will not be published.