ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังที่สอง

กฎหมายนี้เริ่มใช้แน่นอน 1 มค.63

ช่วง 1 ตค-30 พย.2562

ทุกอบต. เทศบาล และทุกเขต  ออกสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตัวเองครับ

ภาษีมรดก

รับจากบุพการี คือบิดามารดาโอนให้ลูก  เสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท 5%

น้อยกว่านั้น ยกเว้น

สำหรับเรื่องบ้านพักอาศัย  ท่านใดมีบ้านเกินหนึ่งหลังที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของ

หลังแรก เรียกว่าบ้านหลัก  ไม่ถึง 50 ล้านบาท ยกเว้น แต่50 ล้านบาท เสียตามที่แจ้ง

บ้านหลังที่สองต่างหากที่ควรระวัง

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท เริ่มเสียภาษีอยู่ที่ 0.03%

 สมมุติ นะครับขอยืมชื่อคุณพินิจหน่อยครับ

มีบ้านหลังแรก  ราคา 20ล้านบาท ยกเว้น

บังเอิญคุณพินิจอยากปลูกบ้านหลังที่สองเพื่อไว้รวมลูกมาพักอาศัย แต่ยังไม่ยอมยกให้ใคร ยังเป็นชื่อคุณพินิจอยู่ บ้านหลังนี้คือหลังที่สอง

ซึ่งราคาประเมินหลังที่สอง 10 ล้านบาท

หลังที่สองนี้ คุณพินิจต้องเสียภาษี0.05%=5,000 บาทต่อปี  ซึ่งการเสียภาษีที่พักอาศัย ก็คงมีการลดไปตามปีซึ่งมันจะมีวิธีคิด ค่าเสื่อม

วิธีเลี่ยง

ยกบ้านหลังที่สองให้บุตรเป็นผู้ครอบครอง

บุตรก็จะกลายเป็นบ้านหลักหลังแรก ราคาไม่ถึงที่ประเมิน ยกเว้นภาษีครับ

ภาษีเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย

บ้านหลัก

< =  50 ล้านบาท

 ยกเว้นภาษี

>50-100 ล้านบาท  เสียภาษี  =0.05%

>100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี =0.10%

บ้านหลังที่สอง

<=5 ล้านบาท เสียภาษี 0.03%

>5-10ล้านบาท เสียภาษี0.05%

>10-20ล้านบาท เสียภาษี 0.10 %

>20-30ล้านบาท เสียภาษี 0.15%

>30-50ล้านบาท เสียภาษี 0.20%

>50-100ล้านบาท เสียภาษี 0.25%

>100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.30%

กฏหมายน่ารู้

ที่ดินว่างเปล่า  ที่คุณๆท่านๆครอบครองกันอยู่

ครอบครองตั้งแต่

1-3 ปี  เสียภาษี   1%

4-6ปี   เสียภาษี   2%

7 ปีขึ้นไป เสียภาษี 3%

กรุณาเช็คราคาประเมินที่ที่ดินทุกท่านนะครับ  อย่าคิดว่า ที่ดินว่างเปล่าแค่ งาน สองงาน ไม่ต้องจ่ายครับ….จ่ายครับ

วิธีแก้ไข

ปลูกพืช 3/4 ของเนื้อที่

ขึ้นทะเบียนที่เกษตรอำเภอ

คำแนะนำ  ถ้าที่น้อย งาน สองงานปลูกไม้ยืนต้นไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตร  ถ้าปลูกชะอม  ขึ้นทะเบียนเกษตรได้  และสามารถขอไฟฟ้าเกษตรใช้ได้ด้วยครับ

ขั้นตอนลงทะเบียนเกษตร

ปลูกพืช  3/4

ขอใบลงทะเบียนที่เกษตรมาให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง

สำเนาบัตร

ทะเบียนบ้าน

โฉนด ขึ้นทะเบียนได้แล้วครับ

ใบที่ขึ้นทะเบียนแล้วนำไปขอไฟฟ้าเกษตรได้ด้วยครับ

ภาษีพาณิชยกรรม มูลค่าทรัพย์สิน

<=20 ล้านบาท เสียภาษี 0.3%

>20-50ล้านบาท เสียภาษี  0.5%

>50-100ล้านบาท เสียภาษี0.7%

>>100-1,000ล้านบาท เสียภาษี 0.9%

>1,000-3,000ล้านบาท เสียภาษี 1.2%

>3,000 ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษี 1.5%

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.