บ้านมือสอง คือบ้านที่มีเจ้าของอยู่ก่อนแล้ว และได้ถูกขายหรือโอนสิทธิ์การถือครองให้กับผู้ซื้อใหม่ โดยบ้านมือสองมักจะมีอายุการใช้งานมากกว่าบ้านใหม่ และอาจมีประวัติการใช้งานมาก่อน ดังนั้น บ้านมือสองมักมีราคาถูกกว่าบ้านใหม่อย่างมีนัยสำคัญ

การซื้อบ้านมือสองต้องพิจารณาความเสี่ยงเช่นเดียวกับการซื้อบ้านใหม่ โดยต้องตรวจสอบสภาพบ้านว่ามีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพมากน้อยแค่ไหน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืมเงิน ฯลฯ และตรวจสอบสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันการโดนโกงหรือเจ็บปวดใจในภายหลัง

นอกจากนี้ การซื้อบ้านมือสองยังมีข้อดีอื่นๆ เช่น สามารถเจรจาต่อรองราคาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากบ้านมือสองมักมีผู้ขายหรือเจ้าของที่ต้องการขายเร่งด่วน นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของบ้านมือสองมักจะดีกว่าบ้านใหม่ และมักมีบริเวณจอดรถเพียงพอ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.