บ้านมือสอง

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับขั้นตอนการเลือก บ้านมือสอง  คือสภาพบ้าน เพราะมีการอยู่อาศัยมาแล้ว ทำให้สภาพบ้านอาจเสื่อมโทรมไปบ้าง  โดยเฉพาะบ้านที่ผ่านกระบวนการบังคับคดีที่ใช้เวลานาน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ  โครงสร้างจะยังแข็งแรงอยู่หรือไม่เพราะหากมีการต่อเติมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอาจสร้างปัญหาได้ในอนาคต   ดังนั้น  หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ควรจะหาผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ไปช่วยเลือกบ้านด้วย  เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและใช้ในการประเมินราคาบ้าน  และที่สำคัญคือ สาธารณูปโภคพี้นฐานภายในบ้านว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่  ต้องซ่อมแซมมากน้อยเพียงใดเพราะอาจจะต้องเตรียมเงินสดหรือขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมแล้วยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนการต่อรองราคา
บ้านมือสอง ราคาที่พอเหมาะพอควร น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อได้บ้านมือสองที่นอกจากสภาพถูกตา ราคาถูกใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การทำสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฏหมายมาเป็นที่ปรึกษา  แต่หากใช้สัญญามาตรฐานของกรมที่ดิน หรือขอความช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค  หรือ สคบ.  ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระนี้ได้ส่วน
หนึ่ง   แต่ก่อนที่จะลงมือทำสัญญาจะต้องสำรวจกำลังเงินที่จะใช้ วางมัดจำ ให้พร้อมเสียก่อน  เพราะการซื้อบ้านมือสองจะต้องมีเงินสดจำนวนหนึ่งมาวางมัดจำ  หรือจ่ายส่วนต่างที่ธนาคารไม่ใช้สินเชื่อเต็ม 100%  ของราคาบ้าน ขณะที่บ้านใหม่ยังสามารถ “ผ่อนดาวน์” ได้เพราะฉะนั้น จำนวนเงินที่ต้องเตรียมจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการกู้และวงเงินที่ธนาคารให้กู้ส่วนหนึ่งด้วย

 

บ้านมือสอง

บ้านมือสอง สิ่งสำคัญขั้นตอนการเลือกบ้านมือสอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.