ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Featured

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังที่สอง กฎหมายนี้เริ่มใช้แน่นอน 1 มค.63 ช่วง 1 ตค-30 พย.2562 ทุกอบต. เทศบาล และทุกเขต  ออกสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตัวเองครับ ภาษีมรดก รับจากบุพการี คือบิดามารดาโอนให้ลูก  เสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท 5% น้อยกว่านั้น ยกเว้น สำหรับเรื่องบ้านพักอาศัย  ท่านใดมีบ้านเกินหนึ่งหลังที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของ หลังแรก เรียกว่าบ้านหลัก  ไม่ถึง 50 ล้านบาท ยกเว้น […]

บ้านมือสอง สิ่งสำคัญขั้นตอนการเลือกบ้าน Featured

บ้านมือสอง สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับขั้นตอนการเลือก บ้านมือสอง  คือสภาพบ้าน เพราะมีการอยู่อาศัยมาแล้ว ทำให้สภาพบ้านอาจเสื่อมโทรมไปบ้าง  โดยเฉพาะบ้านที่ผ่านกระบวนการบังคับคดีที่ใช้เวลานาน แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ  โครงสร้างจะยังแข็งแรงอยู่หรือไม่เพราะหากมีการต่อเติมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอาจสร้างปัญหาได้ในอนาคต   ดังนั้น  หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ควรจะหาผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ไปช่วยเลือกบ้านด้วย  เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและใช้ในการประเมินราคาบ้าน  และที่สำคัญคือ สาธารณูปโภคพี้นฐานภายในบ้านว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่  ต้องซ่อมแซมมากน้อยเพียงใดเพราะอาจจะต้องเตรียมเงินสดหรือขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมแล้วยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนการต่อรองราคา บ้านมือสอง ราคาที่พอเหมาะพอควร น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อได้บ้านมือสองที่นอกจากสภาพถูกตา ราคาถูกใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การทำสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฏหมายมาเป็นที่ปรึกษา  แต่หากใช้สัญญามาตรฐานของกรมที่ดิน หรือขอความช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค  หรือ สคบ.  ก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระนี้ได้ส่วน หนึ่ง   แต่ก่อนที่จะลงมือทำสัญญาจะต้องสำรวจกำลังเงินที่จะใช้ วางมัดจำ ให้พร้อมเสียก่อน  […]