ตลาดบ้านมือสอง

มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจาก ตลาดบ้านมือสอง มีขนาดใหญ่กว่าบ้านมือหนึ่ง โดยคลาดว่าในกรุงเทพมหานครมีจำนวนบ้านที่เจ้าของบ้านที่เจ้าของยังต้องการอยู่ แต่หากมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีพ เช่นย้ายทำเล ย้ายที่ทำงาน เป็นต้น ก็พร้อมที่จะขายและบ้านที่เจ้าของต้องการขายบ้าน ในปัจจุบันเป็น stock รวมประมาณ 5,000,000-6,000,000หน่วย ในขณะที่จำนวนบ้านมือหนึ่งที่สร้างใหม่ในแต่ละปีมีประมาณ 100,000-120,000หน่วย ดังนั้นหากมีการสนับสนุน ตลาดบ้านมือสอง อย่างจริงจังจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม กล่าวคือเป็นการเพิ่มอุปทานที่อยู่อาศัย โดยตลาดบ้านมือสองมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายของประเภทราคาและทำเล นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มอุปสงค์ที่อยู่อาศัยเมื่อจำนวนจำนวนผู้ต้องการซื้อบ้านและกำลังซื้อเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ที่ต้องการขายบ้านสามารถขายได้และมีสภาพคล่องซื้อบ้านหลังใหม่ ซึ่งอาจเป็นบ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสอง จึงเป็นการผลักดันให้เกิดอุปทานและอุปสงค์ในที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง

บ้านวรารมย์

บ้านมือสองราคาถูก บ้านวรารมย์ เทพารักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.